12 – 17 czerwiec 2022 r. – RID podstawowy

EP Centrum Konferencji i Szkoleń w Toruniu zaprasza Państwa do udziału w kursie podstawowym dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych RID , który organizujemy w dniach 12 – 17 czerwiec 2022 r.   Art. 42 pkt.2 Ustawy: Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która: 1) posiada wykształcenie wyższe; 2) nie była skazana zaCzytaj więcej ⟶

06 – 11 czerwiec 2022 r. – ADR Podstawowy

EP Centrum Konferencji i Szkoleń w Toruniu zaprasza Państwa do udziału w kursie podstawowym dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR , który organizujemy w dniach 06 – 11 czerwiec 2022 r. Art. 42 pkt.2 Ustawy: Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która: 1) posiada wykształcenie wyższe; 2) nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwkoCzytaj więcej ⟶