05 – 07 grudnia 2022 r. – ADR 2023-2025

EP Centrum Konferencji i Szkoleń w Toruniu do udziału w szkoleniu adresowanym do doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), przedsiębiorców, pracowników administracji oraz innych osób zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych dniu 05 – 07 grudnia 2022 r. odbędzie się szkolenie stacjonarne ADR 2023-2025 SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2022 ROK ORAZ OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA – ZMIANYCzytaj więcej ⟶