06 – 11 czerwiec 2022 r. – ADR Recertyfikacja

EP Centrum Konferencji i Szkoleń w Toruniu zaprasza Państwa do udziału w kursie na recertyfikację uprawnień dla doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR organizowanym w dniach 06 – 11 czerwiec 2022 r. Kurs na recertyfikację uprawnień dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych skierowany jest dla osóbCzytaj więcej ⟶

06 – 11 czerwiec 2022 r. – ADR Podstawowy

EP Centrum Konferencji i Szkoleń w Toruniu zaprasza Państwa do udziału w kursie podstawowym dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR , który organizujemy w dniach 06 – 11 czerwiec 2022 r. Art. 42 pkt.2 Ustawy: Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która: 1) posiada wykształcenie wyższe; 2) nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwkoCzytaj więcej ⟶