EP Centrum Konferencji i Szkoleń w Toruniu zaprasza Państwa do udziału w kursie na recertyfikację uprawnień dla doradców ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych RID , który organizujemy w dniach

24 wrzesień – 01 październik 2023 r.

Kurs na recertyfikację uprawnień dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych skierowany jest dla osób posiadających ważne świadectwo doradcy.

UWAGA !!!!!! KURS TRWA 8 DNI

 

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest pomoc w przygotowaniu do egzaminu recertyfikującego
uprawnienia Doradcy RID.

Szkolenie przygotowano w taki sposób, aby powtórzyć najważniejsze zagadnienia związane
transportem i przewozem towarów niebezpiecznych zwracając szczególną uwagę
na rozwiązywanie przykładowych pytań testowych.

Szkolenie dostarczy słuchaczom niezbędnej wiedzy praktycznej pozwalającej wykonywać obowiązki Doradcy RID z uwzględnieniem wprowadzonych zmian prawnych
i procedur stosowanych przez służby kontrolne.

Uczestnicy szkolenia otrzymują bogaty zbiór materiałów szkoleniowych.

Zajęcia mają formę zajęć dydaktycznych i warsztatów , są prowadzone przez najlepszych ekspertów w kraju. Bogate materiały szkoleniowe, w tym zestawy ćwiczeń do samodzielnego rozwiązywania, umożliwiają efektywne przygotowanie się do egzaminu. Indywidualne konsultacje z ekspertami gwarantują wyjaśnienie wszystkich wątpliwości.

Pliki do pobrania:

zaproszenie

program