EP Centrum Konferencji i Szkoleń w Toruniu zaprasza Państwa do udziału w kursie na recertyfikację uprawnień dla doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR organizowanym w dniach

09 – 16 grudnia 2023 r.

UWAGA, UWAGA od 27.01.2024 r. ZMIENIAJĄ SIĘ ZASADY EGZAMINU

UWAGA !!!!!! KURS TRWA 8 DNI

Kurs na recertyfikację uprawnień dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych skierowany jest dla osób posiadających ważne świadectwo doradcy.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest pomoc w przygotowaniu do egzaminu recertyfikującego uprawnienia DGSA.

Szkolenie przygotowano w taki sposób, aby powtórzyć najważniejsze zagadnienia związane z transportem towarów niebezpiecznych zwracając szczególną uwagę na rozwiązywanie przykładowych pytań testowych.

Szkolenie dostarczy słuchaczom niezbędnej wiedzy praktycznej pozwalającej wykonywać obowiązki DGSA z uwzględnieniem wprowadzonych zmian prawnych i procedur stosowanych przez służby kontrolne.

Uczestnicy szkolenia otrzymują bogaty zbiór materiałów szkoleniowych.

Pliki do pobrania:

zaproszenie

program