Szanowni Państwo,

EP Centrum Konferencji i Szkoleń w Toruniu do udziału w szkoleniu ON-LINE dokształcającym dla doradcy (DGSA) przygotowującego się do egzaminu przed TDT

w dniach 10 – 12 październik 2020 r.

 

Testy, testy, testy …

 

Głównym celem szkolenia jest pomoc w przygotowaniu do egzaminu recertyfikującego uprawnienia DGSA.
Szkolenie przygotowano w taki sposób, aby powtórzyć najważniejsze zagadnienia związane z transportem towarów niebezpiecznych zwracając szczególną uwagę na rozwiązywanie przykładowych pytań testowych. Szkolenie dostarczy słuchaczom niezbędnej wiedzy praktycznej pozwalającej wykonywać obowiązki DGSA z uwzględnieniem wprowadzonych zmian prawnych i procedur stosowanych przez służby kontrolne.

Uczestnicy szkolenia otrzymują bogaty zbiór materiałów szkoleniowych.

Pliki do pobrania:

zaproszenie

program

Wymagania ONLINE

EP Centrum Konferencji i Szkoleń w Toruniu do udziału w szkoleniu adresowanym do doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), przedsiębiorców, pracowników administracji oraz innych osób zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych

dniu 25 wrzesień 2020 r.

odbędzie się Szkolenie ON-LINE

ADR 2021 – NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ

DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • 1. Aktualny stan międzynarodowych i krajowych przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych:

  • Zalecenia ONZ (wydanie 21. i 22.); przepisy modalne; powiązanie przepisów krajowych i międzynarodowych; umowy specjalne; dyrektywy Unii Europejskiej dot. transportu lądowego towarów niebezpiecznych i ich transpozycja do prawa polskiego;

  • ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzenia wykonawcze;

  • zgodność polskich tekstów ADR i RID (przepisy kolejowe).

 • 2. Na czym polegają zmiany? – charakterystyka nowych wymagań przewozowych,
  w tym:

  • stosowania zmienionej nazwy umowy;
  • przepisów ogólnych i definicji; zwolnień z wymagań ADR
  • obowiązku wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa (DGSA)
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych;
  • wykazu towarów niebezpiecznych i przepisów szczególnych; doboru opakowań, cysterny i pojazdów;
  • procedur nadawczych, dokumentacji, nalepek i znaków.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.
Oto główne tematy szkolenia – szczegółowy program znajdziecie Państwo w załączeniu.

Pliki do pobrania:

zaproszenie

program

Wymagania ONLINE